Lumatech Sp. z o.o. - zmiana formy prawnej

Wersja PDF

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem zmienia się nasza forma prawna działalności. Prowadzona dotąd jako jednoosobowa działalność gospodarcza z początkiem sierpnia 2016 roku zostaje przekształcona w spółkę prawa handlowego.
Począwszy od dnia 01 sierpnia 2016 roku, prosimy o wystawianie faktur VAT na:
 

LUMATECH sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury nr 65,
43-190 Mikołów
NIP: 6351838996Wszystkie prawa i obowiązki, wynikające dotąd z działalności gospodarczej, przechodzą z mocy prawa na Spółkę.
Zmiana formy prawnej w wyniku przekształcenia nie ma żadnego wpływu na dotychczasową współpracę z Państwem, w tym na kształt wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawartych przed przekształceniem.
Do pobrania aktualny wpis do KRS

FOLIE MEBLOWE PCV

Hornschuch Folie meblowe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów