FEZER – próżniowy manipulator do drewna

Wersja PDF
FEZER – próżniowy manipulator do drewna

FEZER – próżniowy manipulator do drewna
- urządzenie służące do próżniowego przenoszenia znacznych ciężarów, np. desek drewnianych czy innych materiałów ciężkich czy wielkogabarytowych

Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:
601 466 062

cena - 14,500 zł

FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów