Kontakt

LUMATECH Sp. z o.o.

PL 43-190 MIKOŁÓW
ul. Żwirki i Wigury 65 F
www.lumatech.eu
e-mail: info@lumatech.eu
Tel.: +48 32 738 88 88
Fax: +48 32 738 88 89

Magazyn:
ul. Reymonta 12, 43-190 Mikołów

Konto PEKAO S.A.:
84 1240 2975 1111 0010 7364 7675  

NIP 6351838996
REGON 365060568
KRS 0000628948

KRS do pobrania
 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów