Kontakt

LUMATECH Sp. z o.o.

PL 43-190 MIKOŁÓW
ul. Żwirki i Wigury 65 F
www.lumatech.eu
e-mail: info@lumatech.eu
Tel.: +48 32 738 88 88
Fax: +48 32 738 88 89

Magazyn:
ul. Reymonta 12, 43-190 Mikołów

W związku ze zmianą bieżącego banku obsługującego firmę Lumatech sp. z o.o. prosimy o dokonywanie wpłat na nowe rachunki bankowe:

Konto EURO
ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
PL 71 1050 1399 1000 0090 3185 0390

Konto PLN
ING Bank Śląski S.A.
04 1050 1634 1000 0007 0179 6641

NIP 6351838996
REGON 365060568
KRS 0000628948
BDO 000013448

KRS do pobrania
 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów