Informacje prawne i polityka prywatności

Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.

Stwierdzamy, że informacje i opinie zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania w nich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych opinii i informacji. Informujemy, że dane znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty jakichkolwiek usług. Oświadczamy, że wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej nie mają charakteru poufnego, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej.FOLIE MEBLOWE PCV

Hornschuch Folie meblowe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów