Renzo Borganovo - do naklejania folii ochronnej

Wersja PDF
Renzo Borganovo - do naklejania folii ochronnej

Renzo Borganovo - do naklejania folii ochronnej

- rok produkcji , szacunkowo ok. 2010, maszyna prawie nie używana
- max. szer. robocza : 1300 mm
- wał z pneumatycznym mocowaniem rolki folii

Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:
601 466 062 

cena - 43,500 zł

Jest możliwość transakcji w EURO - w kwocie 10,100 EUR

FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów