FSG Typ KM1

 

Zastosowanie
 
 • płyn do chłodzenia połączeń klejonych podczas obróbki krawędzi elementów mebli
Dane techniczne
 
 • stan skupienia: płynny
 • barwa: niebieskawa
 • zapach: charakterystyczny dla alkoholi
Właściwości
 
 • Przez naniesienie tego środka taśma do oklejania krawędzi zostaje odmagnesowana i równocześnie rowki klejowe zostają schłodzone
 • Rolki wodzące przewodzące i detale nie przyjmują wiórów. Klej twardnieje
 • Przywieranie do detalu zostaje w znacznym stopniu ograniczone
 
   
Środki ostrożności
 
 
 • Łatwopalny
 • Przechowywać i stosować z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni, nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu
 • Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia
 • Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu
 • Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
Usuwanie odpadów
 
 • Nie wylewać do kanalizacji
 • Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw
  (Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)
Forma dostawy
 
 • 1 L - Butelka
 • 5 L - Kanister
 • 30 L – Baryłka
 • 200 L - Beczka