FSG Typ TR 12 plus

FSG Typ TR 12 plus

 

 

Zastosowanie
 
 • do nawilżania rolek dociskowych i trzewików ślizgowych w okleiniarzach wąskich płaszczyzn
Dane techniczne
 
 • stan skupienia: płynny
 • barwa: zielonkawa
 • zapach: parafinowy
 • okres przechowywania: 2-3 lat
Właściwości
 
 • stałe zwilżanie rolek dociskowych preparatem TR 12 plus zapobiega osadzaniu się na nich resztek kleju wyciśniętych spod doklejanego obrzeża.
 • Pod wpływem działania preparatu resztki kleju ulegają koagulacji i są samoistnie usuwane z rolek podczas ich ruchu obrotowego. Rolki pozostają czyste przez cały czas pracy maszyny, nie brudzą obrzeża i równomiernie je dociskają.
Sposób stosowania
 
 • Zbiornik aplikatora wypełnić preparatem TR 12 plus i ustawić optymalną ilość dozowania
 • siłę natrysku sprawdzić na kilku pierwszych elementach i ew. wyregulować
Środki ostrożności
 
 • Łatwopalny
 • Przechowywać i stosować z dala od płomieni, źródeł zapłonu i iskrzenia – nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu
 • Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia
Usuwanie odpadów
 
 • Nie wylewać do kanalizacji
 • Puste pojemniki odesłać dostawcy, lub opróżnione i odgazowane przekazać do utylizacji.
  (Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)
Forma dostawy
 
 • 1 L - Butelka
 • 5 L - Kanister
 • 30 L – Baryłka
 • 200 L - Beczka