FSG Typ TR 8 plus

Wersja do druku Wersja PDF

 

 

Zastosowanie
 
 • do natryskiwania na krawędzie elementów meblowych przed doklejeniem obrzeża z tworzywa sztucznego, melaminy lub forniru
Dane techniczne
 
 • stan skupienia: płynny
 • barwa: bezbarwny
 • zapach: parafinowy
 • okres przechowywania: 2-3 lat
Właściwości
 
 • naniesienie preparatu TR 8 plus zapobiega przyleganiu resztek kleju wyciśniętego na powierzchnię elementu meblowego podczas doklejania obrzeża. Pozostałości wyciśniętego kleju będą dzięki temu całkowicie usunięte w stacji polerowania końcowego
Sposób stosowania
 
 • Zbiornik aplikatora wypełnić preparatem TR 8 plus i ustawić optymalną ilość dozowania
 • siłę natrysku sprawdzić na kilku pierwszych elementach i ew. wyregulować
Środki ostrożności
 
 • Łatwopalny
 • Przechowywać i stosować z dala od płomieni, źródeł zapłonu i iskrzenia – nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu
 • Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia
Usuwanie odpadów
 
 • Nie wylewać do kanalizacji
 • Puste pojemniki odesłać dostawcy, lub opróżnione i odgazowane przekazać do utylizacji.
  (Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)
Forma dostawy
 
 • 1 L - Butelka
 • 5 L - Kanister
 • 30 L – Baryłka
 • 200 L - Beczka
   

 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów