FSG Typ TR 8 plus

FSG Typ TR 8 plus

 

 

Zastosowanie
 
 • do natryskiwania na krawędzie elementów meblowych przed doklejeniem obrzeża z tworzywa sztucznego, melaminy lub forniru
Dane techniczne
 
 • stan skupienia: płynny
 • barwa: bezbarwny
 • zapach: parafinowy
 • okres przechowywania: 2-3 lat
Właściwości
 
 • naniesienie preparatu TR 8 plus zapobiega przyleganiu resztek kleju wyciśniętego na powierzchnię elementu meblowego podczas doklejania obrzeża. Pozostałości wyciśniętego kleju będą dzięki temu całkowicie usunięte w stacji polerowania końcowego
Sposób stosowania
 
 • Zbiornik aplikatora wypełnić preparatem TR 8 plus i ustawić optymalną ilość dozowania
 • siłę natrysku sprawdzić na kilku pierwszych elementach i ew. wyregulować
Środki ostrożności
 
 • Łatwopalny
 • Przechowywać i stosować z dala od płomieni, źródeł zapłonu i iskrzenia – nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu
 • Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia
Usuwanie odpadów
 
 • Nie wylewać do kanalizacji
 • Puste pojemniki odesłać dostawcy, lub opróżnione i odgazowane przekazać do utylizacji.
  (Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)
Forma dostawy
 
 • 1 L - Butelka
 • 5 L - Kanister
 • 30 L – Baryłka
 • 200 L - Beczka