Jonizacja

Jonizacja

Zastosowanie :

Jonizacja powietrza oraz folii ogranicza powstawanie ładunków elektrycznych powodujących przyciąganie zanieczyszczeń pomiędzy folią i powierzchcnią frontu MDF.

Korzyści :

Drastyczne zmniejszenie odpadu spowodowanego zanieczyszczeniami przedostającymi sie pod folię. Wyraźne ułatwienie w czyszczeniu powierzchni przed procesem prasowania.

Zakres dostawy :

System jonizujący jest podzielony na trzy segmenty :

Wersja 1 - Listwa jonizująca ( neutralizująca ładunki elektryczne zgromadzone na folii )  składająca się z :

1szt. listwa jonizująca o szer. 1500mm
1szt. transformator wysokiego napięcia
1szt. kabel wysokiego napięcia , dł. 2m

Wersja 2 - Pistolet powietrzny z jonizatorem pierścieniowym składający się z :

1szt. Pistolet powietrznyz jonizatorem pierścienowym
1szt. transformator wysokiego napięcia
1szt. kabel wysokiego napięcia, dł. 4m

Wersja 3 - Kompletny zestaw skłądający się z :

1szt. listwa jonizująca o szer. 1500mm
1szt. Pistolet powietrznyz jonizatorem pierścienowym
1szt. transformator wysokiego napięcia
2szt. kabel wysokiego napięcia, dł. całkowita 6m

 

 

 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów