Tkanina termoaktywna do systemów bezmembranowych


Cel

Kombinacja tych dwóch tkanin zostaje naprężona pod powierzchnią górnej półki grzewczej powoduje to równomierny rozkład folii na całej powierzchni.

Efekt

Równomierne rozgrzewanie folii na całej jej powierzchni i przekroju, eliminacja efektu przyklejania się folii do półki grzewczej i powstawania bąbli powietrznych, które są najczęstszą przyczyną powstawania zmarszczek na gotowych elementach.

Dostępne wersje

Płótno wypełniające (1.warstwa); Szerokość 1600 mm; Długość: wg wymagań lub w rolkach zbiorczych 10 lub 25 mb
Tkanina poślizgowa (2. warstwa); szerokość 1580 mm; Długość: wg wymagań lub w rolkach zbiorczych 10 lub 25 mb
Tkanina poślizgowa (2. warstwa); z dookólnym montażem na rzep.; Wymiary wg wymagań (szerokość i długość)FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów