Przenośnik wsadu - do wyciągania całego wsadu z prasy i jego obracania na rewers

W tym miejscu przedstawiamy tylko podstawowe informacje. W przypadku zainteresowania otrzymają Państwo szczegółowe informacje.

Przenośnik wsadu

Dostępne wersje:  *pojedynczy dla jednej prasy *podwójny dla dwóch pras

Objaśnienia do szkicu:

1 Stół prasy
2 Portal obrotnika
3 Taśmociąg do transportu obróconego wsadu
4 Taśmociąg retencyjny
5 Taśmociąg na którym wycinane są poszczególne elementy ze wsadu
6 Opcja Urządzenie do czyszczenia rewersów frontów

 

Zalety

  • Zwiększenie wydajności poprzez szybkie opróżnienie stołu prasy
  • Oszczędność czasu i siły roboczej dzięki eliminacji konieczności wycinania elementów na stole
  • Możliwość integracji z urządzeniem do automatycznego wycinania elementów ze wsadu

Niniejszy rysunek jest naszą własnością. Powielanie lub wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione.

 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów