Przenośnik wsadu - do wyciągania całego wsadu z prasy i jego obracania na rewers

W tym miejscu przedstawiamy tylko podstawowe informacje. W przypadku zainteresowania otrzymają Państwo szczegółowe informacje.

Przenośnik wsadu

Dostępne wersje:  *pojedynczy dla jednej prasy *podwójny dla dwóch pras

Objaśnienia do szkicu:

1 Stół prasy
2 Portal obrotnika
3 Taśmociąg do transportu obróconego wsadu
4 Taśmociąg retencyjny
5 Taśmociąg na którym wycinane są poszczególne elementy ze wsadu
6 Opcja Urządzenie do czyszczenia rewersów frontów

 

Zalety

  • Zwiększenie wydajności poprzez szybkie opróżnienie stołu prasy
  • Oszczędność czasu i siły roboczej dzięki eliminacji konieczności wycinania elementów na stole
  • Możliwość integracji z urządzeniem do automatycznego wycinania elementów ze wsadu

Niniejszy rysunek jest naszą własnością. Powielanie lub wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione.