System rozwijania folii z automatycznym odcinaniem

Zastosowanie :
Urządzenie służy do szybkiego rozwijania i odcinania folii bezpośrednio przy prasie. Jest dostępne jako urządzenie pojedyncze albo w kombinacji z magazynkiem 'Paternoster"

Wersja 1 - dla producentów seryjnych jako pojedyncze urządzenie
Z dwóch zintegrowanych wałków transportowych folia rozwijana jest ręcznie, na stół prasy. Następnie po naciśnięciu przycisku zostaje ona automatycznie odcięta i przewinięta na około 15 cm celem łatwiejszego rozwinięcia następnej porcji.

Wersja 2 - dla producentów często zmieniających folię podczas jednej zmiany
Folia rozwijana jest ręcznie z magazynka „Paternoster", na stół prasy. Następnie po naciśnięciu przycisku zostaje ona automatycznie odcięta i przewinięta na około 15 cm celem łatwiejszego rozwinięcia następnej porcji.

Opcja: Listwa jonizacyjnaFOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów