RAPHA TASTGLOCKE - dzwon testujący - dla dokładnego frezowania bez dalszych poprawek.

Opis funkcjonowania

W dzwonie wyposażonym w pierścień ślizgowy umieszcza się narzędzie frezujące. Materiał pierścienia ślizgowego musi być odpowiednio dobrany do obrabianego materiału. W zakres dostawy wchodzi jeden pierścień ze szlifowanej stali i jeden z poliamidu. Wrzeciono testujące dotyka podczas frezowania powierzchni obrabianego elementu i powoduje, że głębokość frezowania jest w 100% identyczna na całej drodze narzędzia, nawet jeśli odchyłki wymiarowe elementu są tylko minimalne. Wrzeciono testujące jest amortyzowane w górę i w dół. Ustawiając skok wrzeciona na 2,5mm uzyskujemy zakres pracy +1- 2,5 mm w obu kierunkach.

Dane techniczne

Kierunek obrotu napędu: w prawo
Ilość obrotów: wg wymagań klienta
Częstotliwość interwałów: wg wymagań klienta
Rodzaj zamocowania narzędzia: wg wymagań klienta
Średnica narzędzia: wg wymagań klienta
Kierunek testowania: prostopadle z góry
Zakres testowania: max 5 mm ( z uszczelnieniem piankowym )
Nacisk testujący: 60 —100 N
Przełożenie obrotów: 1 : 1
Kierunek obrotu koszyczka: zgodny z kierunkiem napędu
Max ilość obrotów wrzeciona: wg wymagań klienta
Przenoszona moc napędu: wg wymagań klientaFOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów