Membrany silikonowe i kauczukowe

SILIKON
Typ: MS-2
Kolor: biały
Jedna strona gładka: do stosowania z folią
Druga strona ryflowana: do stosowania z fornirem
Szerokości: 1680/2000 mm -bez szwów
Materiał: silikon
Twardość: ok. 50°Shore
Grubość: 3mm

Membrany silikonowe i kauczukowe
Membrany silikonowe i kauczukowe

 

KAUCZUK
Typ: MNK-2
Kolor: szary
Jedna strona gładka: do stosowania z folią
Druga strona ryflowana: do stosowania z fornirem
Szerokości: 1680/2000 mm
Materiał :kauczuk naturalny
Twardość: ok.. 42°Shore
Grubości: 4 mm i 2,5 mm
Zakres temperatur: max 130°C
Nie zawiera plastyfikatorów!
 

 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów