Podstawowy system adaptacji stołu STARTER PINSYSTEM

Rapha system
RAPHA Jig Pinsystem "Starter"

Kilkoma ruchami ręki uzyskujemy doskonałą aranżację stołu bez zastosowania tradycyjnych podkładek szablonów. RAPHA-jig to manualny „PIN”, który jest wielokrotnie tańszą alternatywą dla systemów w pełni zautomatyzowanych. Ta opracowana w firmie RAPHA i opatentowana na całym Świecie konstrukcja charakteryzuje się niezawodnym działaniem i prostą obsługą.

Konstrukcja RAPHA-jig wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium lub stali szlachetnej, ułożenie frontów na stole załadowczym. Czas przygotowania wsadu niewiele różni się od tego jaki uzyskujemy przy zastosowaniu automatycznych systemów „PIN".

W systemach automatycznych, fronty należy precyzyjnie pozycjonować na wystających kołkach aby nie znajdowały się one zbyt blisko krawędzi frontu. W systemie RAPHA-jig jednym ruchem ręki wzdłuż krawędzi frontu pozycjonuje się kołki. Czas trwania obu operacji jest bardzo zbliżony. Aby sprostać różnorodnym potrzebom poszczególnych producentów PIN oferowany jest w wysokości 12 i 15 mm.

Podstawowe zalety systemu RAPHA Jig

  • Eliminacja przestojów związanych z koniecznością odszukania w magazynie lub wykonania odpowiednich szablonów.
  • Likwidacja kosztów wykonania szablonów (materiał, czas i robocizna).
  • Likwidacja kosztów związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem magazynem szablonów.
  • Likwidacja wielu niepotrzebnych cykli roboczych jak: wyszukiwanie w magazynie odpowiednich szablonów, dostarczenie ich do prasy, odkurzenie szablonów, pozycjonowanie szablonów na stole, zdejmowanie ze stołu, ponowne dostarczenie do magazynu, sortowanie.
  • Standardowe szablony można użyć tylko określoną ilość razy! Po wielokrotnym włożeniu szablonu do prasy jego powierzchnia ulega wygięciu co może doprowadzić do przesunięcia się leżącego na nim elementu i wadliwe naklejenie folii.
  • Ograniczenie dostawania się do prasy pyłu z MDF, co zawsze ma miejsce przy ciągłej wymianie szablonów.
  • Kołki na których nie ma położonych żadnych formatek spełniają rolę wypełniaczy, powodując bardziej równomierne naprężenie folii na całej powierzchni i zmniejszając ryzyko powstawania zmarszczek na powierzchni elementu, perforowana płyta bazowa chroni dno wanny przed porysowaniem w trakcie wycinania elementów na stole.

Dostawa

  • ilośc pinów w zależności od potrzeb
  • 1 płyta bazowa - piny „trzymają się” tylko na odpowiednim materiale (nie trzymają się na aluminium!). Dzięki perforacji płyty bazowej zwiększa się wydajność próżni.


FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów