RFP-10S Balownica do resztek folii

Balowanie resztek folii na niewielkiej powierzchni: Wysoka siła prasowania nie wymagajacą dużej ilości miejsca.

Zastosowanie:

Urządzenie służy do pakietowania resztek folii pozostałych po obcięciu elementów bezpośrednio przy prasie.

Zalety i opis techniczny

- sterowanie mikroprocesorowe bez krańcówki
- wszystkie informacje na przejrzystym ekranie LCD
- funkcja automatycznego startu po zamknięciu włazu załadowczego
- szybki proces prasowania, automatyczne uniesienie tłoka
- regulowany czas prasowania, pakiet może być utrzymywany pod ciśnieniem.
- łatwe bindowanie pakietów i opróżnianie prasy
- dwupoziomowy system hydrauliczny gwarantuje wysoką skuteczność prasowania
- wysoka siła prasowania przy niewielkim ciśnieniu hydraulicznym i mocy napędu
- możliwość prasowania kartonów

Dane techniczne — RFP-10S

Silnik :  2 kW
Zasilanie : 400 V / 50 Hz
Siła nacisku : max 85 kN
Długość cyklu :  29 s
Czas prasowania : 19s
Wymiary otworu wsadowego : szer 68 cm x wys. 62 cm
Wymiary pakietu sx wx g :  ok. 70 x 49 x 70 cm
Ciężar pakietu* :  ok. 50 — 80 kg
Szerokość : 100 cm
Głębokość : 72 cm
Wysokość : 192 cm
Waga : 550 kg
*W zależności od rodzaju materiału
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i kolorystyki

 


 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów