RHG - ręczna czyszczarka do rewersów frontów MDF

RHG
Typ RHG - napędzany
przy użyciu
sprężonego powietrza

RHG - ręczna czyszczarka do rewersów (melaminowanej strony) frontów MDF -  dla szybkiego i łatwego usuwania resztek kleju po procesie prasowania

Zastosowanie i zalety

 • Łatwa i bezproblemowa praca
 • Ułatwia ręczą obróbkę frontów
 • Lekkie załamanie krawędzi
 • Brak potrzeby stosowania chemicznych środków czyszczących
 • Bardzo lekkie i poręczne w użyciu
 • Napęd nie wymagający smarowania
RHG
Specjalne wkłady czyszczące
usuwają wszelkie zabrudzenia
nie uszkadzając powierzchni melaminy.

Opcja wkłady czyszczące

 • Dostępne w ilości 10, 50 lub 100 szt/paczka

Dane techniczne

 • Średnica wkładów czyszczących: 152 mm
 • Ilość obrotów: 12.0000 obr/min
 • Waga: 0,77 kg
 • Średnie zużycie powietrza: 235 l/min
 • Fakt. zużycie powietrza pod obciążeniem: 470 l/min
 • Poziom hałasu: 76 dB(A)
 • Wibracja: <2,5 m/s2


FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów