Uszczelka silikonowa - do wszystkich pras membranowych

Każdy posiadacz prasy zna ten denerwujący gwizd spowodowany uszkodzoną uszczelką.
Dzięki wymianie uszczelki na nową, natychmiast znika ten uciążliwy hałas oraz redukuje się zużycie powietrza
Szczegóły techniczne
Uszczelka jest wykonana z jednego kawałka i można ją stosować w każdej prasie membranowej.
Dostępna jest w różnych grubościach:
Średnica 4,6, 8, 10, 12 mm = na magazynie
Średnice 0,5 do 50 mm = na zamówienie

 FOLIE MEBLOWE PVC

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Zakup nowej maszyny i oprogramowania przez firmę LUMATECH w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym
Nazwa Beneficjenta: "LUMATECH" Lucjan Weiner
Wartość projektu: 1 245 107,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 442,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Staż

 

Lumatech
ul. Żwirki i Wigury 65F
43-190 Mikołów